Obniżka PIT do 17%

Obniżka PIT do 17%

Parlament uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw . Nowelizacja ustawy zakłada zmianę zasad stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz niektórych stawek podatkowych i zasad obliczania kwoty wolnej od podatku. Co jest szczególnie ważne dla podatników i płatników, zawiera on rozwiązania trwale zmieniające ustawę PIT (od 1.01.2020 r.), ale również wprowadza zmiany stosowane w ostatnim kwartale oraz w rozliczeniu rocznym za 2019 r. (art. 3–7 ustawy zmieniającej).